חגית לרנאו: עדויות ראייה שגויות וזיהוי מוטעה

לראיות זיהוי מוטעות יש תפקיד גדול בייצור הרשעות שווא. לפי נתונים של פרויקט החפות בניו-יורק,ההרשעות ביותר מ-70% מהמקרים בהם טוהרו מורשעים על סמך ממצאי DNA, התבססו על ראיות זיהוי מוטעות... עד לאחרונה היה הדיון המקצועי והמשפטי בישראל בנושא חשוב זה דל מאוד. חסר זה נתמלא לאחרונה בדוח ביניים שפרסמה ועדה ציבורית שמונתה לבחון את החשש מפני הרשעות שווא בישראל...