גרשון הכהן: חסמים מוסדיים על התפתחות ההתיישבות

אימוץ סוחף של הגיון כלכלת שוק חופשי, לא עולה בקנה אחד עם צורכי גאולת ישראל. בניסן תשי"א במועצת מפא"י סיים בן גוריון את נאומו במילים: "העם כולו היושב בציון צריך להכריע: עגל הזהב או המשיח..."  (דוד בן גוריון, חזון ודרך, כרך שלישי, עמ' 135, כותרת הנאום: "דרכנו במדינה")...

אבי הראל: מעשה העגל והתפיסה של ממלכת יהודה וממלכת הצפון

ציווי מעשה המשכן שחטא העגל שזור בו בתווך, אינה ייחודית רק למקרא, והיא מופיעה כתובות בממלכות המזרח הקדום. הסופר המקראי כמו הסופרים של ממלכות בבל וחרן, ניסו להראות בסוגה זו את גדולתו של המנהיג שצווה לבנות משכן או מקדש, ובדרך למימוש תכניתו הוא מתגבר על מכשולים מורכבים...