אלעד רזניק: למלחמה לא מביאים סמארטפון!

איך הגיע סמארטפון לפעולה מבצעית, בניגוד מוחלט לפקודות הצבא. מה עוד לא נאמר בסוגיה זו בעשור האחרון, מאז מלחמת לבנון השנייה? החייל שהביא את הסמארטפון לעמדה סיכן את עצמו ואת חבריו לכוח. הנחת העבודה של חיילי צה"ל חייבת להיות שבידי החמאס ישנם אמצעי איכון ואמצעי ירי והם מסוגלים לפגוע בחיילי צה"ל הנערכים על גדר המערכת!