עופר בורין: איוב פרק ט"ו – האם איוב הוא האפיקורוס הראשון?

אליפז מעלה כאן, לדעתי, בפעם הראשונה, טיעון מרתק על היותו של איוב סכנה עצומה לאמונת האדם באלוהים המשגיח על העולם. דווקא משום היותו של איוב ידוע בצדיקותו ובחכמתו, דבריו הקשים מול אלוהים, מעוררים אצל המאמינים התמימים הרהורי כפירה באל.  האם אליפז הוא האפיקורוס הראשון?