הרן פינשטין: לבטל את שיטת הסניוריטי!

יש למנות נשיא לבית משפט עליון מחוץ לשורות השופטים המכהנים, השבויים בתפיסה הנוכחית בדבר תפקידו והיקף סמכותו של בית המשפט העליון. על נשיא חיצוני זה יהיה לפעול ביחד עם שר המשפטים וועדת חוקה חוק ומשפט בכל הקשור לדרכים המנהליות [מודגש = מנהליות, לא משפטיות] כדי להחזיר את אמון הציבור בבית המשפט העליון...