אבי הראל: סיפורי יעקב

סיפורי המקרא אודות יעקב מתחילים בפרשת תולדות, בפרק כ"ה. המספר המקראי לא חס על דמותו של יעקב, שמרמה את אחיו עשו ואת אביו יצחק. ברם, בגין מעשיו אלה, נידון יעקב למסכת ייסורים קשה, הדומה לעשרה הניסיונות שנעשו לאברהם אבי האומה. על יעקב נגזרת גלות, אולם גם בה, ה' לא נטשו לגמרי. ייסוריו מזככים את עוונותיו...