רועי צזנה: על אנשים חושבים ומספרי סיפורים…

אנחנו צריכים היום יותר אנשים חושבים, שמוכנים להתעלות מעל הסיפורים הפשוטים שהמדיה, הפוליטיקאים ואנשי השררה מנסים למכור לנו. אנו צריכים אנשים חושבים שלא ילכו כעיוורים אחר ההמון, כשהם נושאים לפידים וקלשונות. אנו צריכים אנשים שמוכנים להסתכל מעבר להגדרות הילדותיות של טוב ורע ולקבל מורכבות בחייהם...