אמציה חן: העדר נוהל, בקרב סולטן יעקוב

העדר נוהל קרב בסולטן יעקוב גבה מחיר כבד מהגדוד ומנע השגת משימות כפי תוכנן. אלא שהחומרה מוכפלת כפל כפליים, לאור העובדה, שלא מדובר באירוע מקרי, שבו הופכת התקפה לפעולת חילוץ - אלא כתופעה בזויה ומעיקה, החוזרת על עצמה במלחמות ישראל. תחילה במבצע "כרמה", ופעמיים במלחמת כיפור, בחווה הסינית, ובעיר ובסואץ...