יוסף זהר: ניתוח פרשני של רע"פ רפי רותם בעזרת סוסו של שופט צדק

"... כשהעולם יהיה של הסוסים ואנחנו נהיה חופשיים לפעול ולהגיב כרצוננו, אנחנו נהיה תחת חוקים כמו בני האדם, ונתענג על היכולת לכלוא, לתלות ולהכות עד מוות את בני מיננו. נהיה בריות מוסריות. אפשר יהיה להיווכח בכך בבתי הכלא, בגרדומים, במתקני העינויים שיתפרשו בערינו. ויהיו סוסים מחוקקים."...