סוזי בן ברוך: אחריות פלילית, והתייחסות מערכת המשפט לקטינים עוברי חוק

מניין נובעת הגישה ה'סלחנית' בבתי המשפט לקטינים, ומהי מטרתה? חוקי מדינת ישראל  מושתתים על עקרונות האמנה לזכויות הילד, הרואה בקטינים עוברי חוק תוצאה של נסיבות. לכן, דרכי טיפול קודמות לדרכי ענישה. החוק מעלה דרכי טיפול מגוונות, על בסיס ההנחה הנ"ל...

סוזי בן ברוך: אמנת האג להבטחת זכויותיהם של ילדים שנחטפו

כולנו עוקבים בחרדה אחרי תלאותיו של איתן בירן בן ה-6, שנחטף מאיטליה לישראל. בנוסף לאיתן הקטן ולמשפחות, תעמוד במרכז הדיונים גם אמנת האג, שנחקקה ב- 1980 בדיוק למקרים כאלה, ושמדינת ישראל חתומה עליה מאז 1991. באמנה הזו מתמקד המאמר.

סוזי בן ברוך: פשיעת הנוער בישראל 2020 – מגמות ושינויים בראייה היסטורית

המאמר מציג תמונת מצב - עדכנית ל- 2013 - אודות עבריינות בני נוער בישראל בהיבטים שונים (נתוני פשיעה,סוגי פשיעה ועוד), לצד דרכי ההתמודדות  של מערכות האכיפה וגופים פורמאליים נוספים  עם התופעה...

סוזי בן ברוך: לרגל יום האמנה הבינלאומית לזכויות הילד

תקציר: "עיקר ערכה של האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, הינו בביטוי שהיא מעניקה לשינוי בתפיסת מעמד הילדים בחברה ובזכויותיהם. ביסודה, משקפת האמנה מעבר, מתפיסה של הגנה לתפיסה של זכויות: הילד נתפס באמנה כבעל זכויות, ולא כאובייקט. הזכויות המוענקות לילד אינן מוענקות לו בחסד כי אם בזכות - בזכות היותו אדם וילד. כנגד אותן זכויות קמה חובה להורים ולמדינה לאפשר ולקדם את יישומן ואת מימושן" (הועדה לזכויות הילד בחינוך, ועדת רוטלוי).

סוזי בן ברוך: נערות בסיכון – התייחסות היסטורית ועכשווית

 לצערנו, זוהי שעתם היפה של  עבריינים בכלל ועברייני המין בפרט; ושעתם הקשה והמסוכנת של הקרבנות התמימים. אז אנא, ילדים והורים: עיינו נא בפרסומים של יחידת מאור, מוקד 105 והיוועצו עימם (קוו ישיר) ללא מורא או מחסום. הם נועדו לכך!

סוזי בן ברוך: קורונה אמורה להיות שעתה היפה של המשטרה אבל…

הפעם, שלא כמו באירועים הקודמים, המשטרה נמצאת בלב הסערה כי היא זו שאחראית על אכיפה, מהסוג שלא ידענו אותו בעבר: מלחמה באויב עמום, נסתר, מתוחכם  ומסוכן בקצב הדבקתו ובסכנת החיים הטמונה בו. זה כולל התנגשות פיזית וכתיבת דוחות למפירי הוראות וצווים; מעקב אחריהם (בין היתר באמצעים, שהביקורת עליהם חוצת אוכלוסיות)

סוזי בן ברוך: רצח קטין על ידי הורה – פיליסייד

המתה בזדון של קטין (עד גיל 18) על-ידי הורהו, מכונה 'פיליסייד'. משנת 1949 עד שנת 2020  אירעו בישראל כ- 174 מקרי המתה של הורים את ילדיהם, מקרים אשר בהם הגיע מספר הקרבנות ל- 245 קטינים (ב-22 אחוז מהמקרים, מספר הקרבנות היה יותר מאשר אחד)...

סוזי בן ברוך: משמעותם של פירות ט"ו בשבט

יום ה-ט"ו בחודש שבט מסומן בלוח השנה העברי כראש השנה לאילנות. ביום זה אנו חוגגים את העצים בעולמו של אלוקים, ואת העץ שבתוכנו, על ידי אכילת שבעת המינים, המהווים סמל למרכיבים ולצדדים השונים של חיי האדם" "כי ה' אלוקיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש [תמרים]" (דברים ח, ז-ח)...