פנחס יחזקאלי: 'כאבי המאסר' של הסוהרים

קבוצת הסוהרים לכודה כבמלקחיים: בין ההנהלה מצד אחד והאסירים מצד שני, כאשר שתי הקבוצות מפעילות עליה לחץ רב ומקדמי שחיקה משמעותיים. כתוצאה מכך, היא מרגישה במידה רבה כלואה, כמו האסירים, וכמוהם היא סובלת מ'כאבי מאסר'.

סטייה ושחיתות של סוהרים

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Victor לאתר flickr] [לריכוז המאמרים על על שחיתות שלטונית ואחרת, באתר 'ייצור ידע', לחצו כאן] סטייה נגדיר סטייה בעבודת סגל בית הסוהר ככל פעילות לא תקינה של הסגל, המבוצעת על-ידיהם במהלך עבודתם. בתפעול בתי כלא קיימת סכנה מתמדת לסטייה ולחריגה. אין שיטת כליאה שאין בה חריגה. זאת, מהסיבות הבאות: השליטה…