דורון מצא: ישראל / סודאן – מהפיכה במזרח התיכון

ישראל הופכת לגורם לגיטימי ונוכח בתוך המרחב האזורי, ואך סמלי הוא הדבר שאותה חרטום - ששמה נקשר בשלושת הלאווים (לא להכרה, לא ליחסים ולא לנורמליזציה) - נקשרת היום למהלך שהוא היפוך גמור לפרדיגמה הלעומתית של העולם הערבי; והלאומיות הפאן ערבית של שנות השישים והשבעים של המאה הקודמת...