יחזקאלי ושלו: תפקיד הסגן והשפעתו על תפקוד הארגון

המאמר מציג שלושה מודלים אפשריים של תפקיד סגן המפקד / המנהל בארגון: 'הסגן המאיים', 'המנוטרל' ו'האפקטיבי'. 'מודל הסגן המאיים' הוא המסוכן ביותר למנהלים בטווח הקצר; 'מודל הסגן האפקטיבי' הוא האידיאלי, אולם הקשה ביותר להשגה ומחייב מיומנויות אישיות גבוהות אצל הסגן והמנהל כאחד. על כן, נוטים מנהלים לאמץ את המודל האמצעי של 'הסגן המנוטרל'. מודל זה, פחות הרסני אמנם בטווח הקצר, אולם יש לו השפעות שליליות ארוכות טווח. "מלכוד" זה מהווה ללא ספק סוגיה ניהולית ראשונה במעלה, המחייבת העמקה ודיון מקיפים יותר מהמעט הקיים היום בספרות המקצועית.