אמציה חן: להתכונן למלחמה שבשער

ללא מחויבות ליזום ו"להעתיק את המלחמה אל שטח האויב...", ובשל הדחקת העובדה, שישראל מצויה במלחמה מתמשכת - והנגזר מזה, בחובתו ואחריותו לניהול המלחמה - החליט רא"ל משה לוי ז"ל, להוריד מעליו (כרמטכ"ל) את גלימת המפקד היוזם, בהמתנה להנחיות הדרג המדיני! שלא נתבלבל, המדובר בו ובכל מפקדי צה"ל שבאו אחריו!