סוזי בן ברוך: חיזור אלים – נורות אדומות טרם הנישואין

בנות, גזרו ושמרו: נורות אדומות - סימנים ראשונים לבן זוג מכה ולבת זוג מוכה... הורים לבנות, גזרו ושמרו: נורות אדומות בהתנהגויות/ בתגובות של בת הזוג להתנהגויות של בן זוגה... אם נדע - לא נופתע...