יצחק אדיג'ס: הדרך הנכונה לניהול משתף דרך מניות הבעלות של העובדים (ESOPS)

אני מאמין שיש הסכמה כללית כי ניהול סמכותי יחיד הוא פאסה; וכי ניהול משתף (participative management) הוא העתיד של פרקטיקת הניהול. הנוסחה שעובדת היא ניהול משתף דרך מניות הבעלות של העובדים, תוך כדי יצירת שותפות בתהליך הניהולי ולא רק בחלוקת הרווחים!