אלימות מינית בקרב בני נוער

אלימות מינית היא שם כולל לקשת רחבה של התנהגויות בעלות אופי מיני, הנעשית בניגוד לרצונו החופשי של האדם, ו/או ללא הסכמתו ו/או שלא מבחירתו ו/או תוך ניצול חולשתו. הפגיעה עלולה להתבטא במעשים או בדיבור, באופן גלוי או מרומז, באופן ישיר או עקיף ולעתים ללא אלימות. הפגיעה עלולה להתרחש בתוך או מחוץ למשפחה, על ידי זר או על ידי אדם מוכר, בילדות או בבגרות, באופן מתמשך או חד פעמי, על ידי גבר או על ידי אישה, מבוגר/ת או קטינ/ה במעגלי החיים השונים...

אילי גולדברג: תקופת המאסר כהזדמנות לטיפול בנוער עבריין

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Michael Coghlan לאתר flickr] [לאוסף פרסומיה של ד"ר אילי גולדברג באתר, לחצו כאן] [לאסופת המאמרים בסוגיית עבריינות הנוער באתר, לחצו כאן]  [לאוסף המאמרים בנושא שיקום, לחצו כאן] מתוך: אורי תימור, סוזי בן ברוך, אתי אלישע (עורכים), נוער בבלאגן, ירושלים: מ מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים, עמ' 268-202. על המחברת ד"ר אילנה (אילי) גולדברג היא…