נאוה דיהי: פרקטיקום של סטודנטים במסגרת המשטרה

המשטרה הינה גוף רב-מקצועי. היא מעסיקה, בנוסף לעוסקים בשיטור גם עובדים ממגזרים תעסוקתיים שונים כגון רופאים, פסיכולוגים-ארגוניים, עובדים-סוציאליים ואחרים. בתור שכזו, קיים בה פוטנציאל נרחב להכשרת סטודנטים במקצועות שונים. על כן, מהווה מערך הרווחה הדינמי של משטרת ישראל, עבור האוניברסיטה, מקום התנסות עשיר...