פנחס יחזקאלי: לחץ חיובי – לחץ מאתגר בארגונים

לחץ/מתח חיובי בעבודהEustress or positive stress) ) הוא תפיסת המתח כאתגר / אישי או קבוצתי, שחשוב שתהייה בחיינו. במקום עבודתנו, והכנסת לחץ חיובי היא אחת המשימות של מנהלים, המבקשים למקסם את הערך של עובדיהם. הסוד הוא במינון. לחץ יתר עלול לגרום לנזק רב...