פנחס יחזקאלי: משטרות בדמוקרטיות בהחלט משקרות לאזרחים!

תופעות של משטרות בדמוקרטיות - ש'מעגלות את המציאות' כדי לרצות את השלטון, האליטות והתקשורת – קיימות במשטרות שנוסדו על בסיס המודל הצרפתי מ- 1800, שהתפתח, בתחילה, במדינה לא דמוקרטית; ולא במשטרות שהוקמו על בסיס השיטור בהסכמה של משטרת לונדון מ- 1829. 

נושא לימוד: תורות ההפעלה במשטרות המערב ובישראל

תורת הפעלה או דוקטרינה (Doctrine) היא מערכת עקרונות היסוד שבבסיס האסטרטגיות ותכניות הפעולה. למשטרת לונדון שהוקמה ב- 1829 הייתה תורת הפעלה מוסדרת כיצד למגשים את ייעודה. אבל, במשטרות אחרות במערב, בעיקר בארצות הברית, התהוותה תורה אחרת...