משטרת המנדט הבריטי ומורשתה באתר ייצור ידע

משטרת המנדט היא אימה הורתה של משטרת ישראל; שהורישה לה את הבסיס החוקי לפעולתו ואת הדנ"א שלה. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות הפסח, יציאת מצרים, משה וכדומה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!