פנחס יחזקאלי: האם משטרות עירוניות יפתרו את בעיית השיטור במגזר הערבי?

מצב הפשיעה במגזר הערבי וחוסר האפקטיביות המופגן של משטרת ישראל להתמודד עימה, מעלה מה'בוידם' ויכוחים ישנים, כמו למשל, האם הפתרון הנכון הוא משטרות עירוניות... האם משטרות עירוניות יכולות להיות פתרון לפשיעה במגזר הערבי?