הכל על משטרה בדמוקרטיה באתר 'ייצור ידע'

תמצית הבעיה של תפקוד משטרה בחברה דמוקרטית - ומה מה שמיחד את המשטרה מכל מוסד חברתי אחר - הוא יכולתה לעשות שימוש בסמכות הכפייה של המדינה, והתנאים להפעלתה של אותה כפייה... ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות המשטרה והדמוקרטיה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה! 

פנחס יחזקאלי: כשהמשטרה הופכת לאויב…

עד היום למדנו, שמה שמבדיל משטרה בחברה דמוקרטית ממשטרות במדינות אחרות, הוא שני אלמנטים הבסיסיים שחייבים להתקיים: מתן לגיטימציה למשטרה; ואמון ציבורי בה. האבדן העקבי והמואץ של שני האלמנטים הללו במשטרות המערב, מחייב - בהיעדר לגיטימציה אזרחית - להישען, יותר ויותר, על לגיטימציה שלטונית, כמו במדינות הדיקטטוריות. משמע, הרבה פחות קשב לציבור; פחות שיתוף פעולה עמו, ומטבע הדברים, אלימות משטרתית גוברת מצד שוטרים, שהחרדה האישית שלהם לקיומם תלך ותתעצם!

פנחס יחזקאלי: יורים ב"לא נורמטיבים" – ההיבט הישראלי

[בתמונה: בנובמבר 1957 נערכה בכפר קאסם סולחה שבה נכחו כ-800 אורחים. על פי המסורת היו אמורים 11 הנאשמים להגיע לטקס, אך שלטונות צה"ל סירבו לאפשר להם להשתתף, בין השאר מחשש שהגעתם בעת המשפט שנערך להם עלולה להביא לטענות על עיוות דין. תמונה זו היא נחלת הכלל] [לריכוז המאמרים על המגזר הערבי בישראל, לחצו כאן] ניצב…