גרשון הכהן: משופטים למלכים – מבוא לתאוריה פוליטית תנ"כית

ספרו השני של האלוף במיל' גרשון הכהן עוסק במתן פרשנות עכשווית, יום יומית לסיפורי המקרא, כפי שהם מובאים בספרי שופטים, מלכים א' ומלכים ב'. כיוון שהגיאו-אסטרטגיה לא השתנתה מאז, יקל מאוד על הקורא לזהות מתוך הפרשנות הזו הקבלה רבה ומרתקת לימינו אנו...