הרן פינשטין: "שאלה פעוטה, מצומצמת, הדורשת חשבון נפש נוקב"!

"הפתח להתערבות בג"ץ בחוקי היסוד קיים ב פ ס י ק ה מספר ניכר של שנים". האמירה הזו של השופטת בייניש, כיום, לאור המתח והביקורת על התערבות שלא כדין על ידי בית המשפט בנעשה ברשויות אחרות, היא לכאורה "שאלה פעוטה, מצומצמת" אבל למעשה הדיון באמירה זו מצריך כדברי השופט משה זילברג,  "חשבון נפש נוקב"...