משה הלוי: המפכ"ל, את חוק הנוער אתה מכיר?

לפעמים, די בחוק היבש על מנת להבין את כל הסיפור... חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960, מגן בסעיף 24 על קטינים מפני פרסומים מזיקים. זה לא הפריע למפכ"ל ליצור חגיגה תקשורתית על גבו של הקטין החטוף ששוחרר, כרים ג'ומהור...