פנחס יחזקאלי: הלקחים המשטרתיים של משבר קטלוניה

ברגע אחד של משבר, ויתרה המשטרה הספרדית על אסטרטגיות של משטרה בחברה דמוקרטית; על מודלים של 'שיטור בחברה רב תרבותית'; ועל אמנת רוטרדם לשיטור חברות מולטי אתניות. היא חזרה לימים ה'טובים' ההם של הדיקטטורה של פרנסיסקו פרנקו, שבהם מילאה תפקיד מרכזי במניעה אקטיבית של חופש ביטוי. התנהגות זו אינה מפתיעה. המשטרה הספרדית רק הפגינה דפוסים / תבניות התנהגות שמוכרים לנו היטב מההיסטוריה של השיטור...