פנחס יחזקאלי: בין מציאות נתפסת לאמיתית – מודל שלושת העולמות של קארל פופר

האם אנחנו תופסים את המציאות כמות שהיא? לא לפי קארל פופר... ב"מודל שלושת העולמות", טוען פופר, שאנו חיים בשלושה מעגלים שונים, המקיימים ביניהם אינטראקציה בלתי פוסקת...