גרשון הכהן: נטלי פורטמן, רות המואבייה ומגבלות המצוינות בת ימינו

מאפייני המצוינות בדימויים המקובלים, מקשים על היכולת להסתגל למאבקי החיים. הראה שקיים קשר סיבתי, בין ההטפה למצוינות במכלול ביטויה ההולכים ומשתכללים, לבין התופעה הסוציולוגית המוכרת כיום של העדר מנהיגות. נטלי פורטמן כמקרה בוחן...