גרשון הכהן: דרושה הנהגה מפא"יניקית

ראש הממשלה לוי אשכול היה חוזר ואומר: "אני מתפשר ומתפשר  עד שדעתי מתקבלת".  מדובר בשיטת עבודה שהייתה הרבה יותר ממזג נוח. זו ה"פשרה המפא"יניקית" הידועה  כגישת יסוד בתבונה מנהיגותית פרגמטית. היא הקנתה  למנהיגי מפא"י סגולה ייחודית בניווט המורכב בסבך מצוקות מדינת ישראל.  היא אפשרה  להכיל לאורך זמן מתחים בלתי פתורים, ביכולת לסנכרן ביניהם בחתירה לשימור המומנטום של התפתחות המפעל הציוני ומדינת ישראל...

אנשי שלומנו…

ביום ההולדת ה- 18 שלי (במהלך לימודי התיכוניים) לקח אותי אבי, למשרדי ההסתדרות הכללית ופתח לי בחגיגיות פנקס חבר אדום. "חשוב שידעו שאתה שייך מהיום הראשון"... הטיף לי. ובאמת, המדינה נחלקה אז לאלה שהחזיקו פנקס אדום - משמע, לאנשי שלומנו - ולאלה שלא...

גרשון הכהן: ערגה למפא"י

[צילום בן גוריון: התמונה המקורית היא נחלת הכלל; צילום מרטין בובר: התמונה המקורית היא נחלת הכלל] בעת הזו בתקופת מאבק בערינו וברחובותינו, לא די להתמגן ולייחל לשיבת הרגיעה. בנוסף למאמצי ההגנה והאבטחה, רצוי לממש גם יוזמה אקטיבית. במצוקת מאורעות 39-36, בהבנת בן-גוריון את המתח בין הכורח המעשי להוביל מגמת מאבק אקטיבית, לבין האילוץ המוסרי והפרגמטי להימנע…