איתמר דישון: כדאי להשקיע בתקן לניהול איכות!

בתקן 9001:2015 ISO רואים מרבית המנהלים את העטיפה... הרבה פחות את המהות! המאמץ לקבלת התעודה, על עמידה בדרישות התקן, הינו "כאב ראש" הכרחי, להשגת היכולת לנפנף בתעודה, כהוכחה לאיכות בה מתנהל הארגון שלהם. גישה זו, מהווה לדעתי טעות אסטרטגית, המסכנת את שרידותו של הארגון כמצליח ולאורך זמן.