יצחק בריק: לאן מליארדים מתקציב הצבא בורחים?

חוסר כיוון לאורך זמן, ושינוי החלטות ממפקד למפקד - בתחום פרויקטים תשתיתיים ופיתוח אמצעי לחימה ומערכות ברמה טכנולוגית גבוהה - מביאים לכך, שמיליוני שקלים יורדים לטמיון, בהשקעות שאין להן המשכיות. תהליכי בקרה ומעקב לא מתקיימים כראוי; ומאריכים את זמן תהליכי הפיתוח, מעבר לזמן ע״פ החוזים שנחתמו; בתוספת עלויות כבדות "שלא נצפו מראש", שינויים דחופים וחוסר עקביות בתהליכים...