פנחס יחזקאלי: האם ישראל היא מעצמה?

קיימים משתנים נצחיים בחיי אומות המשפיעים באופן קבוע על מעמדן הבינלאומי, על תרבותם ועל מסורותיהם. גם הדינאמיות המואצת אינה מסיטה את מהימנות הדפוסים, שחוזרים על עצמם שוב ושוב: אלו הם הגאוגרפיה והדמוגרפיה, שכמעט ואינם משתנים. אחרי שאמרנו את זה בואו ונערוך השוואה קלה בין מדינות...