פנחס יחזקאלי: מעשה טוב אחד של כל שוטר ליום, ותהייה לנו משטרה אחרת!

המדריך שלי בצופי החורש בת"א, בוקי נאה (לימים, כתב המשטרה האייקוני) נהג לבקש מאיתנו לעשות כל יום מעשה טוב אחד, לתעד אותו ולספר על מכלול הפעילויות הטובות הללו במפגשנו השבועי. כדאי מאוד למשטרה לאמץ את הרעיון הזה...