אורלי אונגר: "כשתגמר התקווה" – הרהורים בעקבות מסע הפליטות

כשתגמר התקווה במקום בו אמצא, כשהסכנה שבמסע תהיה קטנה יותר מהסכנה שבהישארות, כשהמילה עזיבה תתגלגל על לשונם של מכרים ושכנים, כשהעתיד יצבע בגוונים מתחזקים של אפור. ביום הזה, בלב פועם, בידיים מזיעות, כשהראש מלא במחשבות אך גם מדחיק כל מחשבה על מה יהיה אילו, אארוז תיק למסע...