יעקב שחם: המלחמה הקרה בתקופת סטלין

תוך מספר שנים מתום המלחמה, ירד, כדברי וינסטון צ'רצ'יל, "מסך הברזל" על אירופה, שהביא לניתוקה ולבידודה של חלקה המזרחי מיתר חלקי היבשת. במישור הארגוני, התבטאו השינויים הראשונים ב- 1946 בהחלפת ראש ה- .M.G.B, מרקלוב (Merkulov), בגנרל אבאקומוב (Abakumov), אשר בתקופת המלחמה עמד בראש הארגון .S.M.E.R.S.H...