אלעד רזניק: היכונו לשובה של מסיבת התה…

אחד מתנאי הבסיס לקיומה של דמוקרטיה היא תקשורת חופשית שכמו שהאמריקאים אוהבים מסוגלת להגיד : Speaks Truth to power; אבל, בתהליך - שהחל עם בחירתו של ברק אובאמה לנשיאות ונגמר עם הפריצה לגבעת הקפיטול - התקשורת הייתה הכל חוץ מחופשית. אתן לכם שתי דוגמאות שהתקבעו ציבורית...