דניאל יחזקאלי: מנעד הדגימה – Sample Rate

בכדי לייצג באופן אמין ועקבי את מורכבותם של גלי קול בתוך המדיום הדיגיטלי, נדרש מספר רב של דגימות, המתרחשות בתדירות גבוהה (היות וגל קול נע במהירות גדולה הרבה יותר מזו של אצן במירוץ). ככל שהתדירות גבוהה יותר, כך מדויק יותר התיעוד של גל הקול...