יצחק אדיג'ס: הסכנות של מנהלים מסוג E (מבעיר הדליקות)

אנשים, בעלי רוח יזמית, הכרחיים לצמיחה ולחדשנות, והם מהווים נכס לארגון בריא; אך ללא ניהול נאות, הם עלולים להפוך לנטל של ממש ולסיכון אסטרטגי עבור הארגון! פרופ' יצחק אדיג'ס על מנהלים מטיפוס E... (מודל PAEI).