מיהו המנהל האידיאלי?

כיצד הייתם מגדירים, בשורה אחת, את תכונותיו של המנהל האדיאלי?  דרישה כזו מביאה אותנו, מטבע הדברים לחטוא בהכללות, אולם בסוגיות כגון אלה, הכללות הן הכלי היחידי שמאפשר לתת תשובה קצרה ועניינית. במקרה הזה, דומני שהיא גם אינה פוגעת, באופן מהותי, באיכות התשובה. שותפי, עפרון רזי זכרו לברכה, לימד אותי שהדרך הטובה, המהירה והממצה ביותר לנתח סוגיה…