רקפת ששון: יתרונות הניהול הנשי

'ניהול נשי' (Feminine style of management) הוא שם כולל לדפוס ניהול, השונה מדפוס 'הניהול הגברי', שעושה שימוש ב'תכונות נשיות' מובהקות' לטוב ולרע. אדגיש: ניהול נשי אינו טוב יותר מניהול גברי. הוא שונה ממנו. למרות שמו, הוא אינו מאפיין רק מנהלות-נשים, אלא שיטת ניהול: יש מנהלים גברים המנהלים בדפוסי ניהול נשי; ולהיפך: מנהלות המאמצות דפוסי ניהול גבריים. שיטת הניהול הזו עדיפה לסוג ארגונים מסוים, ופחות טובה לאחרים...