יחזקאלי ואונגר משיח: האם ניתן למדוד מנהיגות?

הכנסת ניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis) לתורת הניהול יצר ממדים חדשים של התבוננות על הארגון. אחד מהם הוא היכולת לבטא תחומים שנחשבו עד כה רכים - כמו מנהיגות - בציון מספרי...