משטרת המנדט הבריטי ומורשתה באתר ייצור ידע

משטרת המנדט היא אימה הורתה של משטרת ישראל; שהורישה לה את הבסיס החוקי לפעולתו ואת הדנ"א שלה. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות הפסח, יציאת מצרים, משה וכדומה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!

רבקה שפק ליסק: מתי היגרו הערבים לא”י, חלק ב’

מאחר שהערבים היו גורם דומיננטי באזור, העדיפו הבריטים את האינטרס של הערבים על ההבטחה להקים בית לאומי ליהודים. הם ניצלו את הצהרת בלפור כדי לקבל את השליטה על הארץ; ורוקנו מתוכנם את סעיפי כתב המנדט בהדרגה. אבל מדיניות עידוד ההגירה הערבית הבלתי חוקית, הופעלה מהיום הראשון לשלטון ממשלת המנדט...

אבי הראל: משטרה עירונית בתל אביב בתקופת המנדט 1948-1921

בעקבות מאורעות תרפ"א, אישר הנציב העליון, הרברט סמואל, את הפרדתה של תל אביב מיפו והפיכתה לרשות מוניציפלית נפרדת. בעקבות צו זה הוכנסו לתחומה של תל אביב גם שבע השכונות שגבלו ביפו.  בעקבות בקשתו של דיזינגוף מהנציב העליון, בדבר נחיצותה של משטרה עברית בעיר, הוקמה זו בתאריך 10.6.1921...