Jeppe Vilstrup Hansgaard: קבוצת מנהלי הארגון הם משתפי הפעולה הגרועים ביותר!

ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA) מלמד אותנו כי פעמים רבות מדגישים מנהלי משנה את העובדה, שחסרים להם קשרי עבודה עם מנהלים אחרים כדי להיות אפקטיביים יותר. אבל, הם לא יוצרים את הקשרים הללו...