Jeppe Vilstrup Hansgaard: קבוצת מנהלי הארגון הם משתפי הפעולה הגרועים ביותר!

ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA) מלמד אותנו כי פעמים רבות מדגישים מנהלי משנה את העובדה, שחסרים להם קשרי עבודה עם מנהלים אחרים כדי להיות אפקטיביים יותר. אבל, הם לא יוצרים את הקשרים הללו...

יחזקאלי ואונגר-משיח: ממגורה ארגונית (סילו) – מלכודת המידע והידע של הארגון

ממגורה - או סילו (Silo) בלעז - היא מבנה לאחסון חומרים. הדימוי הזה משמש אותנו בביטוי הארגוני סילו, שמשמעותו, חלק מבודד במערכת מורכבת, שבתוכו 'נלכדים' ידע ומידע, ואינם משותפים עם יתר חלקי הארגון. כיוון שהארגון אינו יכול להגיע אל הידע המידע הזה ולעשות בו שימוש בזמן אמת; והוא 'מתייבש', ומאבד את הרלוונטיות שלו...