אבי הראל: המלחמה במלך הכנעני מערד והשאלה מי כתב את המקרא?

בפרשת חוקת בספר במדבר מופיעה פרשיה קצרה של שלושה פסוקים א-ג, המערימה קשיים פרשניים רבים: מדוע מלך ערד - שיושב בארץ הנגב, קרי, בארץ ישראל המערבית - יצא למסע מלחמה כנגד בני ישראל היושבים הרחק ממנו? התהייה השנייה היא על מקום ושמו חורמה...