אבי הראל: ביקור המלאכים אצל אברהם והמקבילות בעלילת אקהת האוגריתית

סיפור ביקורם של המלאכים אצל אברהם ושרה, והבשורה כי ייוולד להם בן ממשיך, אינה ז'אנר יחידאי למקרא, והוא דפוס ידוע בספרות של עמי המזרח הקדום. הסיפור המקביל הן בנושאו והן בפרטיו הוא עלילת אקהת מאוגרית, שביסודה עומד האדם הצדיק והערירי המבקש בן ממשיך.

אבי הראל: התגלותם של המלאכים בספר בראשית

ספר בראשית עמוס באופן חריג, בתיאורים של מפגש בין מלאכים לבני אנוש. המחקר חלוק בדעתו האם המסורת של המלאכים הובאה מבחוץ, מעמי המזרח הקדום, או שהמדובר בצורך תאולוגי מובנה של המקרא. כך או אחרת, הרמב"ם מביע עמדה קיצונית בה בכל תיאור של מפגש שכזה, בין מלאך לאדם, מדובר בחלום או במראה נבואי כזה או אחר...