יאיר רגב: הרב ברלנד, קבלה מעשית ומעשי כישוף…

דווקא אמונתו האיתנה של ה"מכשף" בכוחותיו הטמירים לניצול הכוחות העל-טבעיים, באמצעים שהם מעבר לכוחותיו הרגילים של אדם, ויכולתו בכוח אמונתו זו לכבוש אמונם של הנופלים ברשתו - היא היא המהווה אחד הרכיבים המסוכנים שבמעשי הכישוף, מפניהם יש להגן על הציבור...