יאיר רגב: הפעלת מדובב בשיטת "מיסטר ביג"

מאמר זה הוא השני העוסק בזיכויו מרצח של סלומון רדאי. הוא מנתח את הבעייתיות של הפעלת מדובב בשיטת "מיסטר ביג": כאשר סולומון נמצא תחת אווירה של מציאות מדומה, עת הוטעה לחשוב שבפניו עבריין בכיר וקשוח שעשוי לספק לו עבודה בתחום הפשיעה החמורה, תמורת רווח כלכלי; ושאין כל סיכון הכרוך בכך שיספר לו על רצח חברתו – נפגעה זכותו לאי-הפללה עצמית, במידה כזו המצדיקה את פסילת ההתוודות...