נושא לימוד: משאבי אנוש ורשתות חברתיות

שתי הרשתות – פייסבוק ולינקדאין -מעניינות אותנו מאוד כמנהלי כוח אדם: בפייסבוק, נלמד על העובד, ובעיקר על חולשותיו. בלינקדאין, נשתמש כזירה עסקית, שבה אנו מוצאים עובדים מחד גיסא, ומתפתחים מקצועית מאידך גיסא...